Wykaz komorników przy Sądzie Rejonowym w Żninie: 

1.Mariola Krysztofiak

2.Tomasz Źródelny

Dane teleadresowe:

Kancelaria Komornicza nr I przy Sądzie Rejonowym w Żninie
Mariola Krysztofiak
ul. 700-lecia 41, 88-400 Żnin
tel./fax (52) 30-20-419
Adres e-mail: znin@komornikid.pl
Komornik sądowy przyjmuje interesantów we wtorki w godz. od 10.00 do 15.00
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Zgodnie z art.8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz.U. z 2018r. poz.771,1443,1669 ze zm.) zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żninie Mariolę Krysztofiak spraw z wyboru ( art.10 ust.4 pkt1 ).

Kancelaria Komornicza nr II przy Sądzie Rejonowym  w Żninie

Tomasz Źródelny
ul. 700-lecia 35/8, 88-400 Żnin
tel. 52 56-94-040
Adres e-mail: znin.zrodelny@komornik.pl
Komornik sądowy przyjmuje interesantów w środy w godz. od 9.00 do 14.00
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00