Prezes Sądu Rejonowego w Żninie  -  Sędzia Michał Kuchnicki

(od 2.07.2023r.)

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy- Przemysław Kruszczyński

 

 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcję i ich kompetencje Organem Sądu Rejonowego w Żninie jest Prezes  Sądu Rejonowego, który:

- kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
- pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
- jest  zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów ,
- wyznacza sędziego do zastępowania go w czasie jego
  nieobecności.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, który:
-jest zwierzchnikiem służbowym urzędników i pracowników z tzw. grupy "innych pracowników" sądu,
-kieruje gospodarką budżetową i inwestycyjną.