W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Żninie
 http://www.bip.gov.pl/

Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Na podstawie art.41a§1-4, 41b§1-4 i 41c§1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98 poz. 1070 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U|.2012.524):

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
-na piśmie na adres : Sąd Rejonowy w Żninie, ul. Plac Wolności 17, 88-400 Żnin,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e- mail:
administracja@znin.sr.gov.pl,
- ustnie do protokołu

Skargi i wnioski składane na piśmie przyjmują pracownicy Biura Podawczego oraz kierownik Oddziału Administracyjnego ( wyłącznie adresowane do Prezesa )Sądu Rejonowego w Żninie.

Prezes Sądu Rejonowego w Żninie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9.00 do 15.00.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu jest prezes sądu.
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym  do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Załączniki

Powiadom znajomego